Tải nhạc chuông Quẳng Hết Lo Đi – Khương Ngọc


Download freeQuẳng Hết Lo Đi – Khương Ngọc
00:00

Lời nhạc chuông Quẳng Hết Lo Đi – Khương Ngọc

Đường đời còn lắm bi hài
Chảng ai dám nói trước ngày mai
Sống vui hôm nay
Cười tươi đón vạn điều may

Lắm lúc chẳng muốn gặp một ai
Chỉ muốn đu đưa với nốt nhạc
Vu vơ vài câu
Ngân nga cho quên nỗi sầu

Quẳng hết lo đi
Hết ưu tư đi
Chớ nghĩ suy gì
Chẳng được chi quên đi
Sống cho hôm nay
Chớ lo hôm mai
Hôm nay là hiện tại
Ngày mai là tương lai, tính sau!