Tải nhạc chuông Qua Tết Anh Ấm Rồi – Hồng Thanh


Download freeQua Tết Anh Ấm Rồi – Hồng Thanh
00:00

Lời nhạc chuông Qua Tết Anh Ấm Rồi – Hồng Thanh

Yêu anh không em ơi yêu anh đi em ơi
Nhà lầu xe hơi thì anh không có
Chỉ có tâm thân NÀY THÔI
Ba anh có một đống heo heo giống thì củng đước mấy con
Kỳ này bán là rước em về dinh
Đưa tay đây cho anh tay em đâu đưa đây
Giờ anh quỳ xuống cầu hôn em luôn được không
Cà rá thì anh không có đâu, nhẫn cỏ thì anh có mấy sâu
Em đồng ý qua tết là anh ấm rồi.