Tải nhạc chuông In The Dark – TIA, fueled by boba


Download freeIn The Dark – TIA, fueled by boba
00:00

Lời nhạc chuông In The Dark – TIA, fueled by boba

Mùa xuân anh đến mang theo tình yêu xanh
Truyền hơi ấm tan lạnh đông
Và em đã quên thu buồn mỗi lúc gần anh
Hạ vàng buông nắng anh tan vào hư không
Còn em chết lặng ở phía sau
Nhìn trong gương em vô hình
Giật mình thức giấc