Tải nhạc chuông Chỉ Chọn Tây Kinh – Lee Phú Quý


Download freeChỉ Chọn Tây Kinh – Lee Phú Quý
00:00

Lời nhạc chuông Chỉ Chọn Tây Kinh – Lee Phú Quý

Mặc sóng gió sinh tử kiếp luân hồi
Bão tố thâm trầm cũng không màng
Bao sắc đẹp muôn ngàn, lòng chớ phai

Đến phía Tây quỳ dưới chân Phật
Hái quả do ngày trước ta trồng
Ta với thiên địa, nguyện đã thành