Tải nhạc chuông Cần Một Lý Do – Quang Đông x K-ICM


Download freeCần Một Lý Do – Quang Đông x K-ICM
00:00

Lời nhạc chuông Cần Một Lý Do – Quang Đông x K-ICM

Hãy tìm cho anh
Chỉ một trong muôn lý do
Để ngừng yêu em
Như cái cách em đã xem
Chuyện mình kết thúc
Mà anh vẫn cố chấp đến cùng
Hãy tìm cho anh
Chỉ một trong muôn lý do
Để rời xa em
Dẫu quá khứ đuổi kịp anh
Khi chạy trốn thế giới này
Cũng chẳng thể làm em tan biến
Trong tim anh