Tải nhạc chuông Buồn Lắm Em Ơi – Trịnh Đình Quang


Download freeBuồn Lắm Em Ơi – Trịnh Đình Quang
00:00

Lời nhạc chuông Buồn Lắm Em Ơi – Trịnh Đình Quang

Buồn lắm em ơi anh trách than ai bây giờ
Cớ sao ông tơ lại se nhầm duyên em với ai
Nỡ bỏ anh lại giữa muôn vạn người
Phải tự lay hoay đi tìm nhau chốn nhân duyên
Buồn lắm em ơi anh xót thương cho phận mình
Cớ sao yêu em mà anh lại là người đến sau
Anh biết anh sai vậy mà con tim vẫn đi sai đường
Có lẽ chuyện tình mình chỉ đến thế thôi